Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Park Przemysłowy w Partnerstwie z Grupą Azoty ZAK S.A. oraz Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle mają zaszczyt ogłosić Zwycięzców Konkursu
pn.: „Forum Młodych Innowatorów” w dwóch kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Adam Gąsiorowski - Wiceprezes GA ZAK SA
2. prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka. Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
3. Andrzej Krueger - Dyrektor ICSO „ Blachownia”
4. Adam Zadorożny - Prezes Zarządu West Technology & Trading Polska Sp. z o.o.
5. Ryszard Grzybek - Prezes SITPChem Oddział Kędzierzyn-Koźle.
6. Zygmund Szulc - Dyrektor i współwłaściciel firmy Explomet
7. Zbigniew Ślęzak - mgr inż. Zbigniew Ślęzak, Członek Zarządu Głównego SITPChem w zastępstwie prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński Prezesa Zarządu SITPchem
8. dr hab. inż. prof. nadzw. P. Wr. Halina Pawlak-Kruczek - Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych.
Przyznała trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych w wysokości :
Pierwsze miejsce 8 000,- zł; Drugie miejsce 5 000,- zł; Trzecie miejsce 3 000,- zł
Finalistami konkursu zostali:
I kategoria wiekowa:
Pierwsze miejsce 8 000,- zł– Sebastian Juraszek, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.
Temat pomysłu: „S-tronik 4.0” - Zintegrowany, Inteligentny System Identyfikacji i Lokalizacji Zagrożeń.
Drugie miejsce 5 000,- zł- Denis Zemełka, Patryk Kowarsz, Jakub Kulik, Szymon Chodura, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
Temat pomysłu: Lekki przenośny aerator dla małych lub badawczych komórek natleniania ścieków przemysłowych i komunalnych o pionowej osi strumienia płynu.
Trzecie miejsce 3 000,- zł - Arkadiusz Kisiel, Mateusz Prorok, Zespół Szkól nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.
Temat pomysłu: „Gniazdo podwójne z uziemieniem i chowanym złączem USB (typ C)”.
II kategoria wiekowa:
Pierwsze miejsce 8 000 ,- zł- Joanna Kania - Politechnika Śląska Wydział Chemiczny.
Temat pomysłu: FungiDetektorA- detektor zakażenia fungicydami roślin uprawnych oparty o aktywność aminopeptydaz.
Drugie miejsce 5 000,- zł - Arkadiusz Niemczyk, Paweł Groch - Uniwersytet Opolski Wydział Chemii.
Temat pomysłu: Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności.
Trzecie miejsce 3 000,- zł - Mateusz Samoraj, Agnieszka Dmytryk, Łukasz Tuhy - Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny.
Temat pomysłu: Koncepcja nawozów Smart FERT.
IKONAKONKURS-01 IKONAKONKURS-02 IKONAKONKURS-03

CEL KONKURSU

PRZYSZŁOŚĆ INNOWACJI

ATRAKCYJNE NAGRODY

Głównym celem Konkursu jest  przedstawienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego konkursu przez Radę Programową Konferencji. Tym samym promowane będą nowe idee mające szansę praktycznego zastosowania w przemyśle.
Konkurs to także synergia świeżych pomysłów młodych innowatorów i możliwość ich synergii z nowoczesnymi technologiami, konstrukcjami i materiałami przeznaczonymi dla branży chemicznej i  energetycznej – wypracowanymi przez najlepszych naukowców praktyków, którzy od lat współpracują z przemysłem i rozwiązują jego problemy.
Do finału Konkursu zakwalifikowanych zostanie 6 najlepszych pomysłów konkursowych, po 3 w każdej kategorii wiekowej.Nagrody pieniężne czekają na zwycięzców za I , II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo najlepsze pomysły mają szansę realnego wdrożenia a ich twórcy otrzymają szansę współpracy z przedsiębiorcami z branży chemicznej oraz energetycznej.

Idea Konkursu

Konkurs NTKM “Od pomysłu do Przemysłu” to promocja świeżych idei oraz innowacyjnych pomysłów mających szansę praktycznego zastosowania w przemyśle.

Cel Konkursu

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, „Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym” oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
Cel Konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową.
Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.
Organizator ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń do Konkursu od dnia 01.08.2016 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.

 • Etap I - Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego - zostanie przeprowadzony od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. do godziny 23:59.
 • Etap II - Wybór Finalistów Konkursu - zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.

 • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników.
  Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
  a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia

  Osoba kontaktowa

  •   +48 530 263 583
  •   Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy
   ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
  •   mariola.szymanska@kkpp.pl
  •   ntkm.pl kkpp.pl

  Innowacje w przemyśle

  Konkurs NTKM “Od pomysłu do przemysłu” to prawdziwe wyzwanie naukowe. Wasze pomysły oraz innowacje mają szansę zaistnieć w świecie i znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle.

  Mecenas Konferencji

  Mecenat nad tegoroczną konferencją NTKM 2016 sprawuje Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A.
    Mecenas
  Oficjalny Patron Medialny Konkursu
  Patron_medialny
  Grupa Azoty to silny partner nastawiony na przyszłość oraz marka najwyższych standardów. W naszej branży warunkiem rozwoju jest wiedza. Dlatego sami wciąż się uczymy i stwarzamy szanse dalszego kształcenia naszym pracownikom. Niezależnie od wewnętrznych nakładów na badania i rozwój współpracujemy z renomowanymi polskimi uczelniami. W ramach współpracy z lokalnymi społecznościami wspieramy inicjatywy i instytucje edukacyjne różnych szczebli i realizujemy programy stypendialne. Pomagamy również studentom i pracownikom naukowym zainteresowanym zagadnieniami związanymi z obszarem działalności Grupy.
  W każdym obszarze działalności Grupa Azoty wspiera nieograniczony potencjał ludzki oraz prawdziwą potęgę wiedzy. Filozofia marki mówi, iż we wnętrzu materii ukryta jest energia.
  Energia łączenia, przemiany i wzrostu. Ta energia to siła tworzenia.
  haslo  
  Organizatorzy
  logotypy pasek
  Kontakt
  Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału na naszym konkursie. Piszcie do nas. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania i udzielimy szczegółowych informacji

  Imię i nazwisko

  Adres e - mail

  Temat

  Treść wiadomości